Glottodrama Avrupa Birliği’nin Hayatboyu Öğrenme Programı tarafından 2007 yılında onaylanmış ve finanse edilmiş iki yıllık çok uluslu bir araştırma projesidir. Ediozini Novacultur Dil Araştırma Laboratuarlarınca koordine edilen proje, iletişimsel yaklaşımı drama sanatının dinamikleri ve teknikleri ile harmanlayarak İtalyanca’nın yabancı dil olarak öğretiminde yenilikçi bir yöntem geliştirmeyi ve test etmeyi amaçlar. Proje planına göre proje çıktıları diğer Avrupa dillerini öğretmek için de kullanılacaktır. Bu yüzden bu proje Drama kaynaklarının duyusal yönelimli iletişimsel yöntem çerçevesinde dil öğretimine uygulamakla ilgilenen eğitim kurumlarının Avrupa’daki ağını oluşturma açısından atılan ilk adımdır.

Glottodrama Projesi teatral yabancı dil öğretimindeki deneyimlerin temsil ettiği önemli pedagojik değerlerin geniş çevrelerce kabul edilmesinden doğmuştur. Söz konusubu deneyimler yabancı dil öğretimi alanında drama kaynaklarının kullanılmasından edinilen tecrübelerden alınmıştır. Bu yaklaşımın dilbilimsel öğrenmeye yönelik büyük potansiyelini ortaya çıkaran bir öğretim deneylemesi alanı profesyonel oyuncuların desteği olmaksızın gerçekleştirilen deneyimlerin sınırlı düzeyde kaldığına da işaret etmektedir.

Yabancı dil öğretiminde tiyatronun uygulanması girişimleri çoğunlukla verilen metinlerin canlandırılması ile sınırlı olmuş ve iletişimsel yöntemden esinlenerek günümüzde yabancı dil öğretiminde sıkça kullanılan, halihazırda denenmiş canlandırma ve rol oynama aktivitelerinin biraz daha genişletilmiş hali ile ifade edilir olmuştur. Diğer bir deyiş ile bahsedilen bu deneyimler oyuncuların eğitiminin hedeflendiği tipik drama atölye çalışmalarında kullanılan aktivite ve tekniklerin pedagojik potansiyelinden tam anlamı ile faydalanmamıştır. Bu nedenle Proje, rol yapmanın dilbilimsel ve biçimsel özelliklerini gölgeleyen ya da profesyonel oyuncular tarafından deneyimleme aşamalarında yeterince önemsenmeyen “yabancı dilde drama” basit formülünün üstesinden gelecek bu deneyimleri yoğunlaştırıp güçlendirmeye çalışmıştır. Buradaki genel amaç gerçek iletişimsel durumlarda yeterli olacak dilbilimsel eylemleri serbest bırakan dil öğrenim patikasını - dil ustu öğeler de dahil olmak üzere - daha yüksek seviyede kendini ifade etmeye ve eğitici etkilerini daha iyi anlamaya yöneltecek olan ezberden okuma yollarının belirli yöntemleri ile entegre etmektir.


Glottodrama her seviyede bilgi ve eğitimsel-öğretimsel bağlamda kullanıma müsait, esnek bir yöntemdir: öğrenmenin dili tanımadan başlayan temel seviyelerinden daha derin dilbilimsel ve “dilbilgisi ötesi” öğelerine hakim olunduğu daha yüksek seviyelere kadar. Bu nedenle Glottodrama tek başına bir dil dersi olarak kabul edilebileceği gibi, farklı yöntemlere dayanan dil dersleri ile entegre edilebilecek paralel bir aktivite olarak da düşünülebilir.


Çeşitli Avrupa okul sistemlerinde mevcut olarak kullanılmakta olan öğrenim programları ile uyumlu olmasının yanı sıra konuşma becerisinin edinimi başta olmak üzere yeni öğrenim olanakları da sunmaktadır.

EACEA Hayatboyu Öğrenme Programı   

                                                                                               

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Glottodrama Giriş      

 

 Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

Broşürü görmek ve indirmek için tıklayınız...                

 
Copyright 2013 ANKARA ÜNİVERİSTESİ TÖMER
Daha fazla bilgi için E-mail:glotoi@ankara.edu.tr