Skip to main content

Bildiri Konuları

Sempozyum konuları aşağıdaki gibidir:

  • Yabancı Dil ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yöntem ve Teknikleri,
  • Materyal geliştirme (Çocuklar ve yetişkinler için yazılı, görsel, internet tabanlı vb. materyaller)
  • Yazınsal metinlerin Dil Öğretiminde kullanımı,
  • Dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik teknikler ve etkinlik türlerine yönelik bilimsel çalışmalar.